Quilv Blog

Sharing code trong Xamarin

July 31, 2020

Hiện tại trong Xamarin sử dụng 2 loại : .NET standard libraries và Shared Projects. Portable Class Libraries vẫn còn support nhưng đang được xem xét thay thế bằng .NET standard libraries.

Share code bằng .NET Standard

  • .NET Standard libraries có API thống nhất được dùng cho Xamarin và .NET CORE. Có thể implement code để sử dụng cho nhiều platform.
  • xuất dll file để chạy trên ios/ android /…
  • Sử dụng Device.RuntimePlatform để kiểm tra Device.ios / Device.Android …

Share code bằng Share Projects

  • Loại Shared Asset Project (sử dụng chung asset) để sử dụng mã nguồn chung với nhau.
  • Dùng #if để chạy theo yêu cầu của từng nền tảng cụ thể. ( #if __ANDROID__)
  • Làm khó quản lý code trong các proj lớn.
  • Share Proj sẽ ko được tự động biên dịch khi nó không có 1 platform nào liên kết tới nó. Nếu có lỗi thì vẫn chạy được, chỉ khi nào platform liên kết tới thì lỗi mới được show lên.
  • Khi show Option thì rất ít thông tin được hiển thị, vì nó ko có tự biên dịch

Share code bằng Portable Class Libraries ( deprecated)

  • xuất dll file & hỗ trợ đa nền tảng giống như .NET Standard nhưng đã lỗi thời.
  • Giờ .NET Standard có thể thay thế.

NuGet Project: Thư viện đa nền tảng cho share code.

Cập nhật sau …

Tự tạo gói Nuget cho Xamarin.

Cập nhật sau …

Sử dụng thư viện C/C++ trong Xamarin

Cập nhật sau …


Written by Quilv Follow me on Facebook